Analiza obrazów wielomodalnych dla potrzeb nieinwazyjnej diagnostyki ortodontycznej

TitleAnaliza obrazów wielomodalnych dla potrzeb nieinwazyjnej diagnostyki ortodontycznej
Publication TypeBook
Year of Publication2013
AuthorsTomaka A A
PublisherInstytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN
CityGliwice, ul. Bałtycka 5
ISBN Number978-83-62652-46-4

Historia zmian

Data aktualizacji: 18/02/2016 - 15:10; autor zmian: Piotr Gawron (gawron@iitis.pl)