Biblioteka sygnalizacyjna dla programowego zestawiania połączeń w heterogenicznym środowisku sieci ATM

TitleBiblioteka sygnalizacyjna dla programowego zestawiania połączeń w heterogenicznym środowisku sieci ATM
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2000
AuthorsSochan A
JournalStudia Informatica
Volume1
AbstractArtykuł przedstawia podstawowe pojęcia związane z zestawianiem połączeń w sieciach ATM, w szczególności dotyczące warstwy 3 sygnalizacji UNI. Opisuje niektóre dostępne na rynku rozwiązania realizujące te zadania. W dalszej części artykułu zostały opisane prowadzone z tego zakresu prace w IITiS PAN oraz część stworzonego w ramach tych prac oprogramowania.

Historia zmian

Data aktualizacji: 18/02/2016 - 15:10; autor zmian: Piotr Gawron (gawron@iitis.pl)