Kryteria pasowania punktów charaktery-stycznych w stereowizji

TitleKryteria pasowania punktów charaktery-stycznych w stereowizji
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1998
AuthorsPojda D, Kowalski P
JournalZeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Informatyka
Volume35
ISSNISSN 0208-7286
AbstractIstotnym problemem, występującym w zagadnieniu stereowidzenia, z wykorzystaniem obrazu z dwu kamer, jest pasowanie punktów charakterystycznych. W artykule przedstawiamy zestaw pięciu testów, służących do pasowania punktów. Jest to test jasnościowy, dokonujący właściwego pasowania, oraz cztery testy geometryczne, dokonujące weryfikacji poprawności spasowania par punktów.

Historia zmian

Data aktualizacji: 18/02/2016 - 15:10; autor zmian: Piotr Gawron (gawron@iitis.pl)