Wysokowydajne sieci komputerowe Nowe Technologie

TitleWysokowydajne sieci komputerowe Nowe Technologie
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2005
AuthorsSkabek K, Winiarczyk R
ChapterWykorzystanie skanera 3D do tworzenia obiektów wirtualnych
PublisherWydawnictwa Komunikacji i Łączności
CityWarszawa

Historia zmian

Data aktualizacji: 18/02/2016 - 15:10; autor zmian: Piotr Gawron (gawron@iitis.pl)