Zarządzanie połączeniami w sieciach ATM dla potrzeb komputerowych transmisji multimedialnych

TitleZarządzanie połączeniami w sieciach ATM dla potrzeb komputerowych transmisji multimedialnych
Publication TypeThesis
Year of Publication2001
AuthorsSochan A
UniversityInstytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN
Thesis Typephd

Historia zmian

Data aktualizacji: 18/02/2016 - 15:10; autor zmian: Piotr Gawron (gawron@iitis.pl)