Zastosowanie Heurystyki do Wyboru Lokalizacji Węzłów Pośredniczących w Sieciach LP WAN

TitleZastosowanie Heurystyki do Wyboru Lokalizacji Węzłów Pośredniczących w Sieciach LP WAN
Publication TypeConference Paper
Year of Publication2023
AuthorsStrzoda A
Conference NameKonferencja Radiokomunikacji i Teleinformatyki KRiT 2023
PublisherPrzegląd Telekomunikacyjny-Wiadomości Telekomunikacyjne Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT
Conference LocationKraków, Polska
Keywords2-hop, LoRa, LoRaWAN, LP WAN, Relay

Historia zmian

Data aktualizacji: 12/12/2023 - 13:14; autor zmian: Anna Strzoda (astrzoda@iitis.pl)