Email: 

Position: 

Institute Professor
Research groups

Horizontal Tabs

Publications

2005

102. Grochla, K., and J. M. Fourneau, "Simulation Analysis of Eulerian Routing with Shortcuts in All-optical networks", materiały konferencji: Second EuroNGI Workshop on, 2005.
103. Głomb, P., and K. Grochla, "Modeling Connection State with Kernel PCA", 2nd EuroNGI Workshop on New Trends in Modeling, Quantitative Methods and Measurements, 2005.

2004

105. Grochla, K., P. Głomb, and A. Sochan, Współczesne problemy sieci komputerowych - Nowe technologie, Warszawa, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2004.
109. Sochan, A., P. Głomb, and K. Grochla, Współczesne problemy sieci komputerowych - Nowe technologie, Warszawa, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2004.

2003

110. Nowak, S., and K. Grochla, "Simple Traffic Shaping Algorithm for All-optical Networks", 10th Polish Teletraffic Symposium PSRT 2003: Information Society, pp. 413–418, 2003.
111. Nowak, S., and K. Grochla, "Wpływ mechanizmów kształtowania ruchu na wydajność sieci czysto optycznych", Studia Informatica, vol. 2A, no. 53, pp. 221–228, 2003.

2002

112. Grochla, K., and P. Głomb, "Kształtowanie ruchu w routerach pracujących w systemie Linux", Studia Informatica, vol. 23, no. 2A, 2002.

2001

114. Grochla, K., "A tool for network traffic generation and transmission delay measurement", Proceedings of 8th Polish Teletraffic Symposium, Gliwice, IITiS PAN, 2001.
115. Grochla, K., "Generator pakietów w środowisku sieci heterogenicznych", Studia Informatica, vol. 22, no. 2 (44), 2001.
116. Grochla, K., "A tool for network traffic generation and transmission delay measurement", Archiwum Informatyki teoretycznej i Stosowanej, vol. 13, no. 3, 2001.

2000

117. Grochla, K., and A. Sochan, "Sieci prywatne oparte na technologii ATM", Studia Informatica, vol. 1, 2000.

Pages

Historia zmian

Data aktualizacji: 18/04/2023 - 10:15; autor zmian: Łukasz Zimny (lzimny@iitis.pl)