The application of 3D Computer Vision In Orthodontics

TytułThe application of 3D Computer Vision In Orthodontics
Publication TypeJournal Article
Rok publikacji2006
AutorzyTomaka A A, Luchowski L
JournalAnnual Report Polish Academy of Sciences
ISSNISSN: 1640-3754

Historia zmian

Data aktualizacji: 18/11/2016 - 12:06; autor zmian: Agnieszka Tomaka (ines@iitis.pl)