Badanie skalowalności modeli sieci komputerowych wykorzystujących aproksymację dyfuzyjną wraz ze zwiększeniem rozmiaru modelowanej sieci

TytułBadanie skalowalności modeli sieci komputerowych wykorzystujących aproksymację dyfuzyjną wraz ze zwiększeniem rozmiaru modelowanej sieci
Publication TypeJournal Article
Rok publikacji2012
AutorzyNycz T., Czachórski T
JournalStudoa Informatica
Volume33
ISSN0208-7286
AbstractZmienne natężenie ruchu generowanego przez aplikacje internetowe, np. multimedialne, a także przyjęta przez protokół TCP zasada regulacji natężenia transmisji w funkcji wykrytego obciążenia sieci, określanego na podstawie strat lub czasu transmisji, powodują, że natężenie transmisji internetowych jest permanentnie zmienne w czasie, a zmiany natężenia i dynamika tych zmian muszą być uwzględnione w ocenie algorytmów sterowania ruchem i unikania przeciążeń. Modelowanie struktur w Internecie wymaga z kolei dostosowania istniejących metod i modeli do analizy bardzo dużych konfiguracji sieciowych. Niniejsza praca bada pod kątem obliczeń numerycznych znany model matematyczny, umożliwiający analizę stanów nieustalonych w stanowisku obsługi i ich sieci, wykorzystujący metodę aproksymacji dyfuzyjnej. Zbadano wpływ poszczególnych parametrów modelu i rozmiaru sieci na całkowity czas obliczeń, a więc na skalowalność metody.

Historia zmian

Data aktualizacji: 18/02/2016 - 15:10; autor zmian: Piotr Gawron (gawron@iitis.pl)