Computer Recognition Systems 2

TytułComputer Recognition Systems 2
Publication TypeBook Chapter
Rok publikacji2007
AutorzyGłomb P
EditorKurzyński M
ChapterLocal analysis of stereo image pairs with polynomial series
PublisherSpringer

Historia zmian

Data aktualizacji: 18/02/2016 - 15:10; autor zmian: Piotr Gawron (gawron@iitis.pl)