Factors Affecting 3D Printing Technology Adaptation in Construction

TytułFactors Affecting 3D Printing Technology Adaptation in Construction
Publication TypeJournal Article
Rok publikacji2021
AutorzyBesklubova S, Skibniewski MJ, Zhang X
JournalJournal of Construction Engineering and Management
Volume147

Historia zmian

Data aktualizacji: 26/10/2021 - 09:55; autor zmian: Jarosław Miszczak (miszczak@iitis.pl)