The influence of traffic self-similarity on QoS Mechanisms

TytułThe influence of traffic self-similarity on QoS Mechanisms
Publication TypeConference Paper
Rok publikacji2005
AutorzyDomańska J, Domański A, Czachórski T
Conference NameProceedings of SAINT 2005 Workshops, 31 January – 4 February 2005, Trento, Italy

Historia zmian

Data aktualizacji: 18/02/2016 - 15:10; autor zmian: Piotr Gawron (gawron@iitis.pl)