Multimodal Image Registration for Mandible Motion Tracking

TytułMultimodal Image Registration for Mandible Motion Tracking
Publication TypeBook Chapter
Rok publikacji2016
AutorzyTomaka A A, Tarnawski M, Pojda D
EditorPiętka E, Badura P, Kawa J, Wieclawek W
Book TitleInformation Technologies in Medicine: 5th International Conference, ITIB 2016 Kamień Śląski, Poland, June 20 - 22, 2016 Proceedings, Volume 1
Pagination179–191
PublisherSpringer International Publishing
CityCham
ISBN Number978-3-319-39796-2
URLhttp://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-39796-2_15
DOI10.1007/978-3-319-39796-2_15

Historia zmian

Data aktualizacji: 17/11/2016 - 12:30; autor zmian: Agnieszka Tomaka (ines@iitis.pl)