Numerical Model of Tcp in 802.16 Networks Using Fluid Flow Approximation

TytułNumerical Model of Tcp in 802.16 Networks Using Fluid Flow Approximation
Publication TypeConference Paper
Rok publikacji2011
AutorzyGrochla K, Czachórski T, Klamka J
Conference NameFirst International Conference on Networking and Future Internet 2011 (ICNFI 2011)

Historia zmian

Data aktualizacji: 18/02/2016 - 15:10; autor zmian: Piotr Gawron (gawron@iitis.pl)