Optimization of a Vector Quantizer's Quality for 3D Mesh Applications

TytułOptimization of a Vector Quantizer's Quality for 3D Mesh Applications
Publication TypeJournal Article
Rok publikacji2010
AutorzyRomaszewski M, Opozda S
JournalTheoretical and Applied Informatics
Volume22
Date Published9
ISSN1896-5334

Historia zmian

Data aktualizacji: 18/02/2016 - 15:10; autor zmian: Piotr Gawron (gawron@iitis.pl)