Tytuł pracy: 

Dobór parametrów mechanizmów równoważenia obciążeń i przełączania użytkowników w sieciach LTE

Dziedzina i specjalizacja: 

nauk technicznych w dyscyplinie informatyka

Data otwarcia przewodu: 

14/06/2016

Streszczenie rozprawy doktorskiej: 

Data obrony: 

26/01/2018 - 12:00

Data nadania stopnia: 

26/01/2018