TCP/IP dynamics in wireless environment, a fluid-flow model

TytułTCP/IP dynamics in wireless environment, a fluid-flow model
Publication TypeConference Paper
Rok publikacji2006
AutorzyCzachórski T, Domańska J, Grochla K
Conference NameThird Workshop on Wireless and Mobility
Date PublishedVI
PublisherTechnical University of Catalonia

Historia zmian

Data aktualizacji: 18/02/2016 - 15:10; autor zmian: Piotr Gawron (gawron@iitis.pl)