On transient queue-size distribution in a finite-buffer model with threshold waking and early setup policy

TytułOn transient queue-size distribution in a finite-buffer model with threshold waking and early setup policy
Publication TypeJournal Article
Rok publikacji2020
AutorzyKempa WM, Książek K
JournalPerformance Evaluation
Volume140-141
Start Page102107
Date Published06/2020
ISSN0166-5316
Słowa kluczoweEarly setup, Energy saving, Queue-size distribution, Threshold policy, Transient state
DOI10.1016/j.peva.2020.102107

Historia zmian

Data aktualizacji: 16/06/2020 - 21:23; autor zmian: Jarosław Miszczak (miszczak@iitis.pl)