Wybrane aspekty implementacji analizy wzrostu twarzo-czaszki metodą tensorów

TytułWybrane aspekty implementacji analizy wzrostu twarzo-czaszki metodą tensorów
Publication TypeConference Paper
Rok publikacji1998
AutorzyTomaka A A
EditorPiecha J
Conference NameTechniki Informatyczne w Medycynie
Date Published10
PublisherZakład elektroniki i Systemów Komputerowych, Instytut Informatyki, Uniwersytet Śląski, Sosnowiec
Conference Location41-200 Sosnowiec, ul. Będzińska 60
AbstractW referacie omówione zostaną zagadnienia powstałe w trakcie projektowania i implementacji komputerowego systemu analizy wzrostu metodą tensorów na podstawie teleradiogramów. Będą to więc aspekty związane z akwizycją danych: obrazów i punktów charakterystycznych, związane z pasowaniem obrazów i doborem układu współrzędnych. Przedstawiony zostanie analityczny algorytm wyznaczania współczynników wzrostu, dokładniejszy w stosunku do algorytmu graficznego. Następnie omówione zostaną zagadnienia prezentacji i archiwizacji danych. Przedstawione zostaną również zagadnienia ograniczeń metody i propozycje dalszego jej rozwoju.

Historia zmian

Data aktualizacji: 18/02/2016 - 15:10; autor zmian: Piotr Gawron (gawron@iitis.pl)