Wysokowydajne sieci komputerowe - Zastosowanie i bezpieczeństwo

TytułWysokowydajne sieci komputerowe - Zastosowanie i bezpieczeństwo
Publication TypeBook Chapter
Rok publikacji2005
AutorzyBiałecki T., Głomb P, Sochan A
EditorKwiecień A, Grzywak A
ChapterMechanizm skalowalnej kompresji wykorzystujący standard JPEG2000 w zastosowaniach sieciowych
PublisherWydawnictwa Komunikacji i Łączności
ISBN Number83-206-1573-9
AbstractW rozdziale przedstawiono możliwości wykorzystania standardu JPEG-2000 do kodowania strumieni przesyłanych przez kanał transmisyjny o wysokim współczynniku błędu i start. Scharakteryzowano metodę kodowania i wynikające z niej cechy skalowalności. W dalszej części opisano zastosowany model i przeprowadzone badania dotyczące stabilizacji jakości prezentowanych sekwencji obrazów z wykorzystaniem informacji nadmiarowej. Pokazano, że kodowanie obrazów ruchomych oparte na warstwach i płaszczyznach bitowych w połączeniu z kodami nadmiarowymi poprawia jakość prezentacji.

Historia zmian

Data aktualizacji: 18/02/2016 - 15:10; autor zmian: Piotr Gawron (gawron@iitis.pl)