O instytucie

Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Polskiej Akademii Nauk (IITiS PAN) jest instytutem naukowym, którego działalność naukowa koncentruje się w dziedzinie technologii informatycznych. Instytut zajmuje się również szkoleniem personelu technicznego i naukowego na zaawansowanym poziomie. Inicjuje i uczestniczy w projektach mających na celu rozwój innowacyjnego sektora komercyjnego. IITIS PAN bierze udział w realizacji misji Polskiej Akademii Nauk w zakresie promocji, integracji i upowszechnianiu polskiej nauki.

 • Data: 

  08/11/2017 - 13:15

  Prelegent: 

  Marek Kowal, Uniwerystet Zielonogórski, Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych

  Automatyczna analiza preparatów cytologicznych jest dużym wyzwaniem ze względu na złożoność obserwowanych struktur komórkowych. Klasyczne metody segmentacji takie jak progowanie, aktywne kontury czy metoda wododziałów są efektywne tylko w przypadku, gdy w preparacie można łatwo wyizolować pojedyncze jądra komórkowe. Niestety w przypadku materiału cytologicznego ten wymóg jest bardzo rzadko spełniony.

 • Dyrektor Instytutu Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Zespole Modelowania i Oceny Efektywności Systemów Komputerowych.

 • Dyrektor Instytutu Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Zespole Kwantowych Systemów Informatyki.

 • Data: 

  18/10/2017 - 12:00

  Prelegent: 

  Andrzej Wodecki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  Od kilku lat obserwujemy rozkwit sztucznej inteligencji, zarówno w obszarze metod, jak i przeróżnych zastosowań. Jest to możliwe w dużej mierze dzięki coraz łatwiejszej dostępności niezbędnych narzędzi (oprogramowanie, infrastruktura), wiedzy oraz rosnącemu zainteresowaniu przemysłu coraz chętniej inwestującemu w takie rozwiązania.
   
 • Data: 

  27/09/2017 - 13:15

  Prelegent: 

  Marek Sawerwain, Uniwersytet Zielonogórski

  Splątanie kwantowe to jedno z ważniejszych pojęć informatyki kwantowej, które stanowi cechę charakterystyczną informacji kwantowej oraz stanowi podstawy element dla niektórych algorytmów bądź protokołów. W tej prezentacji analizujemy poziom splątania w przełączniku kwantowym w trakcie jego pracy. Poziom splątania w przypadku poprawnej pracy przełącznika można odnieść do przypadku, gdy pojawiają się zakłócenia.

 • Z głębokim smutkiem informujemy, że w dniu 9 sierpnia 2017 roku zmarł Profesor Ryszard Jakubowski, pracownik oraz członek Rady Naukowej Instytutu Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Polskiej Akademii Nauk.

 • Dyrektor Instytutu Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN ogłasza konkurs na stanowisko post-doc w Zespole Kwantowych Systemów Informatyki.

  TERMIN SKŁADANIA OFERT: 2017-08-21

 • Dyrektor Instytutu Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w projekcie Semantyczne sieci tensorowe do analizy wielkich zbiorów danych.

  TERMIN SKŁADANIA OFERT: 2017-09-29

Strony