O instytucie

Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Polskiej Akademii Nauk (IITiS PAN) jest instytutem naukowym, którego działalność naukowa koncentruje się w dziedzinie technologii informatycznych. Instytut zajmuje się również szkoleniem personelu technicznego i naukowego na zaawansowanym poziomie. Inicjuje i uczestniczy w projektach mających na celu rozwój innowacyjnego sektora komercyjnego. IITIS PAN bierze udział w realizacji misji Polskiej Akademii Nauk w zakresie promocji, integracji i upowszechnianiu polskiej nauki.

 • Drugie zebranie Środowiskowego Seminarium Informatyki - Kwantowe wyżarzanie problemów optymalizacyjnych
  Drugie zebranie Środowiskowego Seminarium Informatyki - Kwantowe wyżarzanie problemów optymalizacyjnych
  Drugie zebranie Środowiskowego Seminarium Informatyki - Kwantowe wyżarzanie problemów optymalizacyjnych
  Drugie zebranie Środowiskowego Seminarium Informatyki - Kwantowe wyżarzanie problemów optymalizacyjnych
  Drugie zebranie Środowiskowego Seminarium Informatyki - Kwantowe wyżarzanie problemów optymalizacyjnych

  Serdecznie zapraszamy na drugie zebranie Środowiskowego Seminarium Informatyki, na którym Pan mgr inż. Konrad Jałowiecki oraz Pan Profesor Jerzy Dajka z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego przedstawią referat pt. "Kwantowe wyżarzanie problemów optymalizacyjnych - głównie, choć nie tylko".

  Drugie zebranie Środowiskowego Seminarium Informatyki odbędzie się 14 maja i jest organizowane przez Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej.

 • Data: 

  18/04/2018 - 13:15

  Prelegent: 

  Jacek Aleksander Gruca, Uniwersytet Gdański

  Podczas seminarium zostaną podsumowane badania nieklasycznych własności stanów kwantowych. W tym celu stosujemy metodę, która polega na połączeniu programowania liniowego z optymalizacją nieliniową. Metodę wykorzystujemy do wyznaczenia granic klasycznego opisu (lokalnego i realistycznego) popularnych rodzin wielocząstkowych stanów kwantowych.

 • Data: 

  09/04/2018 - 10:00

  Prelegent: 

  Piotr Boryło, Katedra Telekomunikacji AGH

  Seminarium będzie poświęcone ciekawym obszarom badawczym związanym z procesom programawalności sieci teleinformatycznych. Sieci sterowane programowo, wirtualizacja funkcji sieciowych, jakość obsługi i jakość postrzegana przez użytkownika, chmury obliczeniowe, dynamiczne sieci optyczne i cyberbezpieczeństwo to najważniejsze aspekty. Zostaną one przedstawione z perspektywy prac badawczo rozwojowych prowadzonych prowadzonych w Katedrze Telekomunikacji AGH.

 • Data: 

  22/03/2018 - 13:00

  Prelegent: 

  Przemysław Kowalski, IITiS PAN

  Referat prezentuje potrzebę analizy jakości i prawdziwości danych przestrzennych. Dane 3D (pochodzące ze skanerów przestrzennych, obrazowania medycznego) często są wykorzystywane w zastosowaniach, które wymagają wykonania pomiarów. Przykładami mogą być diagnostyka medyczna, czy badanie miejsca zdarzenia kryminalnego. Zaprezentowane zostaną także proponowane metody opisu jakości i dokładności danych 3D pozyskanych ze skanera i przetworzonych.

 • Zapraszam do udziału w spotkaniu QIPLSIGML Machine Learning meets Quantum Computation, organizowamyn przez IITiS PAN wspólnie z Katedrą Informatyki AGH oraz firmą Beit. Więcej informacji oraz formularz rejstracyjny można znaleźć na stronie https://qiplsigml.iitis.pl/.
 • Obrona Konrada Połysa
  Obrona Konrada Połysa
  Obrona Konrada Połysa - odczytanie decyzji Rady przez Prof. Ryszarda Tadeusiewicza
  Obrona Konrada Połysa - recenzent pracy, dr hab. inż. Leszek Borzemski oraz zaproszeni gości
  Obrona Konrada Połysa - recenzent pracy, dr hab. inż. Leszek Borzemski oraz zaproszeni gości

  W dniu 26 stycznia 2018 roku odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Konrada Połysa, zakończona nadaniem mu stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie informatyka. Serdecznie gratulujemy!

 • Dyrektor i Rada Naukowa Instytutu Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN

  zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej

  mgra inż. Konrada Połysa

  Tytuł rozprawy

  Dobór parametrów mechanizmów równoważenia obciążeń i przełączania użytkowników w sieciach LTE

  Obrona doktorska odbędzie się w dniu 26.01.2018 roku w siedzibie Instytutu Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN, ul. Bałtycka 5 w sali konferencyjnej 213 (II piętro).

  Rozpoczęcie obrony doktorskiej o godz. 12:00.

   
  Z opiniami recenzentów i streszczeniem rozprawy można się zapoznać na stronie internetowej Instytutu, oraz w bibliotece IITiS PAN. W bibliotece Instytutu można dodatkowo zapoznać się z rozprawą.
 • Data: 

  16/01/2018 - 10:00

  Prelegent: 

  Dariusz Żelasko

  W ramach seminarium zaprezentowana zostanie koncepcja zapewniania jakości transmisji w sieciach komputerowych z wykorzystaniem systemu wieloagentowego. Wykorzystanie tego typu systemu pozwoli uzyskać rozwiązanie zdecentralizowane tzn. takie, w którym nie występuje centralny kontroler.

Strony