O instytucie

Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Polskiej Akademii Nauk (IITiS PAN) jest instytutem naukowym, którego działalność naukowa koncentruje się w dziedzinie technologii informatycznych. Instytut zajmuje się również szkoleniem personelu technicznego i naukowego na zaawansowanym poziomie. Inicjuje i uczestniczy w projektach mających na celu rozwój innowacyjnego sektora komercyjnego. IITIS PAN bierze udział w realizacji misji Polskiej Akademii Nauk w zakresie promocji, integracji i upowszechnianiu polskiej nauki.

 • Data: 

  18/10/2017 - 12:00

  Prelegent: 

  Andrzej Wodecki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  Od kilku lat obserwujemy rozkwit sztucznej inteligencji, zarówno w obszarze metod, jak i przeróżnych zastosowań. Jest to możliwe w dużej mierze dzięki coraz łatwiejszej dostępności niezbędnych narzędzi (oprogramowanie, infrastruktura), wiedzy oraz rosnącemu zainteresowaniu przemysłu coraz chętniej inwestującemu w takie rozwiązania.
   
 • Data: 

  27/09/2017 - 13:15

  Prelegent: 

  Marek Sawerwain, Uniwersytet Zielonogórski

  Splątanie kwantowe to jedno z ważniejszych pojęć informatyki kwantowej, które stanowi cechę charakterystyczną informacji kwantowej oraz stanowi podstawy element dla niektórych algorytmów bądź protokołów. W tej prezentacji analizujemy poziom splątania w przełączniku kwantowym w trakcie jego pracy. Poziom splątania w przypadku poprawnej pracy przełącznika można odnieść do przypadku, gdy pojawiają się zakłócenia.

 • Z głębokim smutkiem informujemy, że w dniu 9 sierpnia 2017 roku zmarł Profesor Ryszard Jakubowski, pracownik oraz członek Rady Naukowej Instytutu Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Polskiej Akademii Nauk.

 • Dyrektor Instytutu Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN ogłasza konkurs na stanowisko post-doc w Zespole Kwantowych Systemów Informatyki.

  TERMIN SKŁADANIA OFERT: 2017-08-21

 • Dyrektor Instytutu Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w projekcie Semantyczne sieci tensorowe do analizy wielkich zbiorów danych.

  TERMIN SKŁADANIA OFERT: 2017-09-29

 • Data: 

  21/06/2017 - 13:15

  Prelegent: 

  Dardo Goyeneche, Jagiellonian University

  Przedstawiamy połączenie pomiędzy kombinatorycznym pojęciem tablic ortogonalnym a stanami k-jednolitymi tzn. czystymi stanami wielocząstkowymi, których każda redukcja do k cząstek jest maksymalnie mieszana. Jako konsekwencję wyprowadzamy proste konstrukcje stanów 1- oraz 2-jednolitych dla systemów homogenicznych (N-qubitowych) oraz heterogenicznych (np. N qubitów + M qutritów).

 • Data: 

  07/06/2017 - 13:15

  Prelegent: 

  Bogusław Cyganek, Akademia Górniczo-Hutnicza

  Klasyczne metody przetwarzania i analizy sygnałów wielowymiarowych - takich jak kolorowe wideo oraz obrazy hyperspektralne - nie wykorzystują pełnych informacji zawartych w ich wewnętrznych czynnikach. Z drugiej strony, niedawno opracowane metody oparte na tensorach pozwalają na reprezentację i analizę danych, które bezpośrednio dotyczą wielofunkcyjności danych.

 • Obrona Łukasza Paweli
  Obrona Łukasza Paweli
  Obrona Łukasza Paweli
  Obrona Łukasza Paweli
  Obrona Łukasza Paweli
  Obrona Przemysława Sadowskiego
  Obrona Przemysława Sadowskiego
  Obrona Przemysława Sadowskiego

   

   

Strony