O instytucie

Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Polskiej Akademii Nauk (IITiS PAN) jest instytutem naukowym, którego działalność naukowa koncentruje się w dziedzinie technologii informatycznych. Instytut zajmuje się również szkoleniem personelu technicznego i naukowego na zaawansowanym poziomie. Inicjuje i uczestniczy w projektach mających na celu rozwój innowacyjnego sektora komercyjnego. IITIS PAN bierze udział w realizacji misji Polskiej Akademii Nauk w zakresie promocji, integracji i upowszechnianiu polskiej nauki.

 • Data: 

  22/02/2017 - 13:00

  Prelegent: 

  Nikolay Nahimov, University of Latvia

  Błądzenie kwantowe to odpowiednik kwantowe błądzenia losowego. Są one przydatne przy projektowaniu algorytmów kwantowych, które przewyższają ich klasyczne wersje dla różnych problemów wyszukiwania. Większość wyników rozważa przestrzeń poszukiwań zawierającą tylko jeden wyraźny element. Pokażemy, że jeśli przestrzeń poszukiwań zawiera więcej niż jeden zaznaczony element kwantowe przyśpieszenie może zniknąć.

 • Data: 

  15/02/2017 - 13:15

  Prelegent: 

  Karol Horodecki, Uniwersytet Gdański

  Seminarium będzie poświęcone wynikom przedstawionym w pracy http://www.nature.com/articles/ncomms7908. Głównym zastosowaniem kwantowej komunikacji jest rozdzielenie splątanych cząstek które można użyć do kwantowej dystrybucji klucza kryptograficznego.

 • Dyrektor Instytutu zaprasza młodych naukowców do złożenia wniosków o stypendia Grupy Wyszehradzkiej.

  Informacja w języku angielskim.

 • Data: 

  30/11/2016 - 12:00

  Prelegent: 

  Beata Bylina i Jarosław Bylina, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

  Zagnieżdżone pętle pojawiają się bardzo często w problemach numerycznych. Celem niniejszej prezentacji jest pokazanie różnych strategii zrównoleglania takich pętli na nowoczesnych architekturach -- jak Intel Xeon oraz Intel Xeon Phi. Wykorzystujemy zarówno równoległość i wektorowość, żeby przyśpieszyć zagnieżdzone pętle. Możliwe jest skrócenie czasu wykonania przy użyciu odpowiednich strategii i odpowiedniego szeregowania zadań.

 • Dyrektor Instytutu Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN ogłasza konkurs na stanowisko profesora. Szczegóły można znaleźć w załączniku.

 • Data: 

  15/11/2016 - 11:00

  Prelegent: 

  Mariusz Słabicki, IITiS PAN

  Celem badań w pracy pt. "Metody lokalnej rekonfiguracji sieci komórkowych" było opracowanie nowej metody zmiany konfiguracji stacji bazowych w sieci komórkowej LTE. Główną zaletą opisywanej metody jest ograniczenie liczby rekonfigurowanych stacji bazowych w porównaniu z metodą całkowitej rekonfiguracji, co może stanowić zysk dla operatora telekomunikacyjnego. W pracy wykorzystane zostały modele analityczne oraz metody metaheurystyczne do rozwiązania problemu doboru mocy nadawania stacji bazowych.

 • Data: 

  03/11/2016 - 11:00

  Prelegent: 

  Ivanna Droniuk, Lviv Polytechnic National University

  Funkcje Ateb powstały jako odwrócenie niepełnych funkcji Beta, stąd ich nazwa. Dr Droniuk zaproponowała transformatę opartą na tej funkcji i w pracy habilitacyjnej przedstawia różne jej zastosowania, w szczególności do ochrony informacji, w przetwarzaniu sygnałów, do ukrycia informacji w szumie, do zabezpieczania dokumentów.

 • Data: 

  09/11/2016 - 12:00

  Prelegent: 

  Paweł Foremski, IITiS PAN

  Seminarium poświęcone będzie prezentacji systemu Entropy/IP, który pozwala na odkrywanie i wizualizację struktur adresacyjnych w sieciach IPv6 na podstawie zaobserwowanych zbiorów aktywnych adresów. System jest w pełni zautomatyzowany, opiera się na metodach teorii informacji, prawdopodobieństwa i uczenia maszynowego. Zostaną także zaprezentowane wyniki praktyczne, pokazujące np. możliwość skanowania sieci IPv6 na podstawie modeli probabilistycznych.

Strony