O instytucie

Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Polskiej Akademii Nauk (IITiS PAN) jest instytutem naukowym, którego działalność naukowa koncentruje się w dziedzinie technologii informatycznych. Instytut zajmuje się również szkoleniem personelu technicznego i naukowego na zaawansowanym poziomie. Inicjuje i uczestniczy w projektach mających na celu rozwój innowacyjnego sektora komercyjnego. IITIS PAN bierze udział w realizacji misji Polskiej Akademii Nauk w zakresie promocji, integracji i upowszechnianiu polskiej nauki.

 • Profesor Erol Gelenbe z IITIS-PAN został uhonorowany wysokim odznaczeniem "Commander of the Order of the Crown" przez H. M. Króla Belgii, na mocy dekretu królewskiego z dnia 28 października 2022 roku.

 • Variational certification of quantum devices

  Miło nam poinformować, iż jeden z naszych doktorantów z Zespołu Kwantowych Systemów Informatyki, mgr Akash Kundu, pracujący nad doktoratem w ramach Wspólnej Szkoły Doktorskiej, został nagrodzony przez JM Rektora Politechniki Śląskiej stypendium za publikację w jednym z najlepszych czasopism w zakresie interdyscyplinarnych aspektów fizyki i astronomii.

 • IITiS PAN oferuje 2 stanowiska asystenta w Zespole Internetu Rzeczy. Zaangażowane osoby będą uczestniczyć w realizacji tematów badawczych związanych z wyznaczaniem lokalizacji urządzeń wewnątrz budynków oraz rozwojem modeli i algorytmów sterowania transmisjami w sieciach bezprzewodowych.

 • Abu Dhabi AI Summit 2022 Gathering of the Greatest Minds in AI

  Profesor Erol Gelenbe z IITIS PAN jest wśród 19 prelegentów zbliżającego się Abu Dhabi Artificial Intelligence Summit w dniach 12-13 grudnia 2022 roku. Na liście prelegentów jest trzech medalistów Fieldsa z matematyki i dwóch laureatów Nagrody Turinga z informatyki.

 • Na zdjęciu od lewej: Marek Skulimowski - prezes i dyrektor wykonawczy Fundacji Kościuszkowskiej w Nowym Jorku, dr Mateusz Ostaszewski i prof. Leszek Pacholski, przewodniczący Rady Nagrody

  Miło nam poinformować, że Dr Mateusz Ostaszewski, który w roku 2020 obronił w IITiS PAN pracę doktorską, został wyróżniony nagrodą im. Witolda Lipskiego dla najlepszych młodych informatyków.

 • IITiS PAN oferuje stanowisko asystenta w Zespole Uczenia Maszynowego. Zaangażowana osoba będzie uczestniczyć w realizacji tematów badawczych związanych z przygotowaniem algorytmów uczenia maszynowego do zastosowań przemysłowych.

 • Data: 

  06/09/2022 - 11:30

  Prelegent: 

  Abuzer Yakaryilmaz

  Rozpoczynamy od omówienia problemów obliczeniowych i algorytmów. Definiujemy ogólną postać problemów decyzyjnych, a następnie wprowadzamy deterministyczny automat skończony (DFA) jako podstawowy decydent. Po przedstawieniu kilku przykładów DFA wraz z dyskusją ich ograniczeń, wprowadzamy ich warianty probabilistyczny i kwantowy. Przedstawiamy reprezentatywny algorytm dla każdego z tych wariantów, a następnie dyskusję na temat zalet kwantowych w ustawieniach automatów skończonych. Krótko omawiamy ostatnie implementacje algorytmów QFA na rzeczywistym sprzęcie kwantowym.

 • Pierwsze miejsce w konkurise programistycznycm Classiq/Top prize in an international programming competition organized by Classiq

  Z przyjemnością możemy pogratulować naszym pracownikom, Özlem Salehi oraz Adamowi Glosowi zdobycia głównej nagrody w międzynarodowym konkursie programistycznym organizowanym przez firmę Classiq. Adam i Özlem uzyskali najlepszy wynik i stworzyli program kwantowy dla zadania, w którym problem polegał na rozwiązaniu Kakuro, czyli matematycznej transliteracji krzyżówki. Szczegółowe omówienie zadania wraz z opisem zaproponowanego rozwiązania zostało udostępnione przez organizatorów konkursu.

Strony