O instytucie

Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Polskiej Akademii Nauk (IITiS PAN) jest instytutem naukowym, którego działalność naukowa koncentruje się w dziedzinie technologii informatycznych. Instytut zajmuje się również szkoleniem personelu technicznego i naukowego na zaawansowanym poziomie. Inicjuje i uczestniczy w projektach mających na celu rozwój innowacyjnego sektora komercyjnego. IITIS PAN bierze udział w realizacji misji Polskiej Akademii Nauk w zakresie promocji, integracji i upowszechnianiu polskiej nauki.

 • Dyrektor i Rada Naukowa Instytutu Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN

  zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej

  mgra inż. Michała Romaszewskiego

  Tytuł rozprawy

  New methods for hyperspectral image classification

  Obrona doktorska odbędzie się w dniu 24.04.2019 roku w siedzibie Instytutu Inormatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN ul. Bałtycka 5 w sali seminaryjnej.

  Rozpoczęcie obrony doktorskiej o godz. 11:00.

  Rozprawa doktorska jest broniona w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie informatyka.

  Promotor:

  dr hab. inż. Piotr Gawron, Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Polskiej Akademii Nauk

  Recenzenci:

  Prof. dr hab. inż. Bogusław Cyganek
  dr hab. inż. Wojciech Kotłowski
   
  Z opiniami recenzentów i streszczeniem rozprawy można się zapoznać na stronie internetowej Instytutu, oraz w bibliotece IITiS PAN. W bibliotece Instytutu można dodatkowo zapoznać się z rozprawą.
 • FNP Team Net
  FNP Team Net

  Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła wyniki pierwszego konkursu TEAM-NET. Dofinansowanie na łączną kwotę blisko 18 mln zł otrzymało konsorcjum CFT, IITiS, UJ.

 • Data: 

  27/03/2019 - 13:00

  Prelegent: 

  Jarosław Duda, Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Jagielloński

  Chociaż techniki uczenia maszynowego są bardzo potężne, mają pewne słabości, takie jak iteracyjna optymalizacja z wieloma lokalnymi minimami, duża swoboda parametrów, brak ich interpretowalności i kontrola dokładności. Z drugiej strony mamy klasyczne statystyki oparte na momentach, które nie mają tych problemów, ale dostarczają tylko przybliżonego opisu. W trakcie seminarium zostanie przedstawione podejście, które łączy ich zalety: z optymalnymi współczynnikami momentu MSE, ale zaprojektowanymi w taki sposób, że możemy je bezpośrednio przekształcić w gęstość prawdopodobieństwa.

 • Data: 

  20/02/2019 - 12:00

  Prelegent: 

  Łukasz Bratasz, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk

  Od swego początku ludzkość podziwia dzieła sztuki, ale prawie nigdy w swojej oryginalnej formie stworzonej przez artystów. Czas nieuchronnie zmienia wszystkie obiekty fizyczne – dzieła sztuki nie są jest wyjątkiem. Patrząc na obrazy widzimy kolory, kształty i teksturę ... ale także spękania, które nadają obiektom historyczny wygląd i wzbogacają odbiór estetyczny dzieła. Konserwatorzy potrafią rozpoznać i opisać różne sieci spękań - krakelury -, ale nie ma wiedzy na temat tego, jak powstaję rożne struktury różne wzory. To istotne ograniczenie w akademickim rozumieniu dzieł sztuki jest przedmiotem realizowanego projektu CRACQUELURE.

 • Data: 

  29/01/2019 - 13:00

  Prelegent: 

  Ivanna Dronyuk, Lviv Polytechnic National University

  A new method for constructing a digital water-marking based on the Ateb-functions is proposed. This new approach belongs to methods of protecting images based on hiding data in the frequency domain. It is a generalization the well-known method using Fourier transform. The proposed method, based on the two dimension Discrete Ateb Transform is resistant to most types of attacks. Our experiments prove its efficiency and stability.

 • Data: 

  31/01/2019 - 13:00

  Prelegent: 

  Gregorio Ferreira, ArcelorMittal

  W czwartek 31 stycznia 2018 Gregorio Ferreira z firmy ArcelorMittal przedstawi swoje doświadczenie związane z wykorzystaniem uczenia maszynowego w przemyśle stalowym.

 • Termin składania zgłoszeń do dnia 16 lutego 2019 r.

  Wszystkie dokumenty należy złożyć w formie papierowej i na nośniku elektronicznym.

  Szczegółowe informacje w załączniku.

 • Data: 

  30/01/2019 - 12:00

  Prelegent: 

  Małgorzata Domino, SGGW w Warszawie, Centrum Badań Biomedycznych

  W środę 30 stycznie 2019 zapraszamy na seminarium poświęcone analizie sygnałów bioelektrycznych mięśniówki gładkiej układu rozrodczego.

Strony