Dyrektor Instytutu Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Polskiej Akademii Nauk ogłasza otwarty konkurs na stanowisko typu post-doc w Grupie Kwantowych Systemów Informatyki. Termin składania zgłoszeń upływa 17-12-2021.

Dyrektor Instytutu Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN ogłasza konkurs na dwa stanowiska asystenta w pełnym wymiarze czasu pracy w Zespole Modelowania i Oceny Efektywności Systemów Komputerowych. Termin składania zgłoszeń upływa 21-07-2021 o godz. 15:00.

Dyrektor Instytutu Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN ogłasza dwa konkursy na stanowiska asystenta (½ etatu) w Zespole Komputerowych Systemów Wizyjnych Termin składania ofert: 2021-07-07 godz. 14:00
Dyrektor Instytutu Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN ogłasza konkurs na stypendium naukowe w projekcie „Symulacje układów fizycznych za pomocą technologii wyżarzania niedalekiej przyszłości” TERMIN SKŁADANIA OFERT: 2021-07-08 godz. 14:00
Dyrektor Instytutu Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN ogłasza konkurs na stypendium naukowe w projekcie „Własności typowych kwantowych kanałów komunikacyjnych” TERMIN SKŁADANIA OFERT: 2021-07-08 godz. 14:00
Dyrektor Instytutu Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN ogłasza konkurs na:
  • stanowiska asystenta w projekcie (3 x 1/4 etatu)
Termin składania ofert: 2021-03-12 godz. 15:00
Dyrektor Instytutu Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN ogłasza konkurs na stanowisko postdoc (adiunkt, 1 etat) w w Zespole Kwantowych Systemów Informatyki. Termin składania ofert: 2021-01-28

Dyrektor Instytutu Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN ogłasza konkurs na:

  • - stanowisko asystenta (1 etat)
  • - stanowisko asystenta (1/4 etatu)

w Zespole Kwantowych Systemów Informatyki.

Dyrektor Instytutu Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN ogłasza konkurs na:

  • - stanowisko adiunkta (1/2 etatu)
  • - stanowisko asystenta (1/2 etatu)

w Zespole Kwantowych Systemów Informatyki.

Termin składania ofert: 2020-12-31 godz. 15:00

Dyrektor Instytutu Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN ogłasza konkurs na stypendium naukowe w projekcie „Wpływ zmiany danych wejściowych i modyfikacji parametrów algorytmu na wydajność programów kwantowych” TERMIN SKŁADANIA OFERT: 2020-10-29 godz. 15:00

Strony