Dostawa sprzętu komputerowego do siedziby zamawiającego

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego do siedziby Zamawiającego, którego szczegółowy opis znajduje się w załączniku.

Termin składania ofert upływa w dniu 09.10.2023 o godzinie 12:00.

Historia zmian

Data aktualizacji: 16/10/2023 - 09:02; autor zmian: Łukasz Zimny (lzimny@iitis.pl)

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego do siedziby Zamawiającego, którego szczegółowy opis znajduje się w załączniku.

Termin składania ofert upływa w dniu 09.10.2023 o godzinie 12:00.