Dostawa sprzętu komputerowego do siedziby zamawiającego

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego do siedziby Zamawiającego, którego szczegółowy opis znajduje się w załączniku.

Termin składania ofert upływa w dniu 30.01.2024 o godzinie 12:00.

 

 

Historia zmian

Data aktualizacji: 05/02/2024 - 14:43; autor zmian: Łukasz Zimny (lzimny@iitis.pl)

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego do siedziby Zamawiającego, którego szczegółowy opis znajduje się w załączniku.

Termin składania ofert upływa w dniu 30.01.2024 o godzinie 12:00.