Grant Etiuda 6 dla pracownika IITiS PAN

Pracownik IITiS PAN Mateusz Ostaszewski uzyskał grant w konkursie Etiuda 6 Narodowego Centrum Nauki na projekt pt. "Wykorzystanie uczenia maszynowego w informatyce kwantowej". Projekt realizowany będzie we współpracy z Department of Computer Science, University College London.

Lista przyznanych projektów dostępna jest na stronie Narodowego Centrum Nauki.