Grant PRELUDIUM dla naszego pracownika

Z przyjemnością informujemy, że Adam Glos, członek Zespołu Kwantowych Systemów Informatyki, uzyskał w dziewiętnastej edycji konkursu PRELUDIUM finansowanie projektu pt. Efektywne pamięciowo kodowanie problemów kombinatorycznych do kwantowych obliczeń wariacyjnych. Konkurs PRELUDIUM, organizowany przez Narodowe Centrum Nauki, skierowany jest do osób rozpoczynających karierę naukową i nieposiadających stopnia doktora. Projekt mgra Glosa realizowany będzie we współpracy z Center for Quantum Computer Science, Faculty of Computing, University of Latvia oraz Wigner Research Centre for Physics.

Historia zmian

Data aktualizacji: 20/11/2020 - 13:03; autor zmian: Jarosław Miszczak (miszczak@iitis.pl)

Z przyjemnością informujemy, że Adam Glos, członek Zespołu Kwantowych Systemów Informatyki, uzyskał w dziewiętnastej edycji konkursu PRELUDIUM finansowanie projektu pt. Efektywne pamięciowo kodowanie problemów kombinatorycznych do kwantowych obliczeń wariacyjnych. Konkurs PRELUDIUM, organizowany przez Narodowe Centrum Nauki, skierowany jest do osób rozpoczynających karierę naukową i nieposiadających stopnia doktora. Projekt mgra Glosa realizowany będzie we współpracy z Center for Quantum Computer Science, Faculty of Computing, University of Latvia oraz Wigner Research Centre for Physics.