Konkurs na stanowisko post-doc

Dyrektor Instytutu Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN ogłasza konkurs na stanowisko post-doc w Zespole Kwantowych Systemów Informatyki

INSTYTUCJA: Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN
MIASTO: Gliwice
STANOWISKO: asystent lub adiunkt
DYSCYPLINA NAUKOWA: informatyka
DATA OGŁOSZENIA: 2017-08-09
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 2017-08-21
LINK DO STRONY: www.iitis.pl
SŁOWA KLUCZOWE: kwantowa teoria informacji; obliczenia numeryczne; sieci bayesowskie; teoria prawdopodobieństwa
OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Wymagania:
● posiadanie stopnia doktora nauk technicznych lub matematycznych w dyscyplinie informatyka;
● dobra znajomość tematyki: kwantowej teorii informacji, obliczeń numerycznych, klasycznych i kwantowych sieci bayesowskich oraz klasycznej teorii prawdopodobieństwa potwierdzona autorstwem lub współautorstwem publikacji z w/w dziedzin;
● umiejętność posługiwania się programem Mathematica, językiem programowania Python;
● biegła znajomość języka polskiego i angielskiego w mowie i piśmie;
● umiejętność pracy w zespole.

Wykaz wymaganych dokumentów:
● podanie,
● życiorys,
● dyplom uzyskania stopnia naukowego doktora (odpis lub kopia),
● oświadczenie stwierdzające, że IITiS PAN będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,
● lista publikacji,
● dodatkowe dokumenty (lub ich kopie) potwierdzające kwalifikacje.

Zgłoszenia na konkurs należy złożyć osobiście lub przesłać do Sekretariatu Instytutu Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN, ul. Bałtycka 5, 44-100 Gliwice, z dopiskiem na kopercie „Konkurs na stanowisko post-doc”.

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 21 sierpnia 2017 r. (decyduje data wpływu do IITiS).

Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz.U.Nr 133, poz.883 z późn. zm.).

Historia zmian

Data aktualizacji: 28/09/2017 - 09:28; autor zmian: (sebastian@iitis.pl)

Dyrektor Instytutu Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN ogłasza konkurs na stanowisko post-doc w Zespole Kwantowych Systemów Informatyki

INSTYTUCJA: Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN
MIASTO: Gliwice
STANOWISKO: asystent lub adiunkt
DYSCYPLINA NAUKOWA: informatyka
DATA OGŁOSZENIA: 2017-08-09
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 2017-08-21
LINK DO STRONY: www.iitis.pl
SŁOWA KLUCZOWE: kwantowa teoria informacji; obliczenia numeryczne; sieci bayesowskie; teoria prawdopodobieństwa
OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Wymagania:
● posiadanie stopnia doktora nauk technicznych lub matematycznych w dyscyplinie informatyka;
● dobra znajomość tematyki: kwantowej teorii informacji, obliczeń numerycznych, klasycznych i kwantowych sieci bayesowskich oraz klasycznej teorii prawdopodobieństwa potwierdzona autorstwem lub współautorstwem publikacji z w/w dziedzin;
● umiejętność posługiwania się programem Mathematica, językiem programowania Python;
● biegła znajomość języka polskiego i angielskiego w mowie i piśmie;
● umiejętność pracy w zespole.

Wykaz wymaganych dokumentów:
● podanie,
● życiorys,
● dyplom uzyskania stopnia naukowego doktora (odpis lub kopia),
● oświadczenie stwierdzające, że IITiS PAN będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,
● lista publikacji,
● dodatkowe dokumenty (lub ich kopie) potwierdzające kwalifikacje.

Zgłoszenia na konkurs należy złożyć osobiście lub przesłać do Sekretariatu Instytutu Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN, ul. Bałtycka 5, 44-100 Gliwice, z dopiskiem na kopercie „Konkurs na stanowisko post-doc”.

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 21 sierpnia 2017 r. (decyduje data wpływu do IITiS).

Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz.U.Nr 133, poz.883 z późn. zm.).