Konkursy na stanowisko asystenta

Dyrektor Instytutu Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN ogłasza trzy konkursy na stanowisko asystenta.

 • INSTYTUCJA: Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN
 • MIASTO: Gliwice
 • STANOWISKO: asystent
 • DYSCYPLINA NAUKOWA: informatyka
 • DATA OGŁOSZENIA: 2016-05-09
 • TERMIN SKŁADANIA OFERT: 2016-05-25
 • LINK DO STRONY: www.iitis.pl
 • SŁOWA KLUCZOWE: sieci komputerowe, sieci bezprzewodowe, równoważenie obciążenia

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

IIITiS PAN poszukuje pracowników na stanowisko asystenta, chcących prowadzić badania związane opracowaniem algorytmów i mechanizmów pozwalających na zwiększenie wydajności sieci LTE, WiFi i heterogenicznych, przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów ich budowy i utrzymania. W ramach prac badawczych będą rozwijane algorytmy samooptymalizacji i równoważenia obciążenia dla sieci bezprzewodowych oraz Internetu rzeczy.

Wymagania:

 • ● posiadanie tytułu magistra informatyki lub matematyki,
 • ● dobra znajomość tematyki sieci komputerowych, symulacji zdarzeń dyskretnych oraz nowoczesnych sieci bezprzewodowych, potwierdzona autorstwem lub współautorstwem co najmniej 3 publikacji z w/w dziedziny w okresie ostatnich 3 lat, ● biegła znajomość języka polskiego i angielskiego w mowie i piśmie,
 • ● umiejętność pracy w zespole. Dodatkowymi atutami będą:
 • ● znajomość modelowania propagacji sygnału w sieciach LTE
 • ● znajomość protokołów zarządzania siecią SNMP, CWMP i Netconf
 • ● znajomość mechanizmów Soft Frequency Reuse poparta publikacjami naukowymi dotyczącymi w/w tematyki.
 •  

Wykaz wymaganych dokumentów:

 • ● podanie,
 • ● życiorys,
 • ● dyplom ukończenia studiów wyższych (odpis lub kopia),
 • ● oświadczenie stwierdzające, że IITiS PAN będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,
 • ● dodatkowe dokumenty (lub ich kopie) potwierdzające kwalifikacje.
 •  

Zgłoszenia na konkurs należy złożyć osobiście lub przesłać do Sekretariatu Instytutu Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN, ul. Bałtycka 5, 44-100 Gliwice, z dopiskiem na kopercie „Konkurs na stanowisko asystenta”.

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 25 maja 2016 r. (decyduje data wpływu do IITiS).

Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz.U.Nr 133, poz.883 z późn. zm.).

Historia zmian

Data aktualizacji: 11/07/2016 - 17:14; autor zmian: (sebastian@iitis.pl)

Dyrektor Instytutu Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN ogłasza trzy konkursy na stanowisko asystenta.

 • INSTYTUCJA: Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN
 • MIASTO: Gliwice
 • STANOWISKO: asystent
 • DYSCYPLINA NAUKOWA: informatyka
 • DATA OGŁOSZENIA: 2016-05-09
 • TERMIN SKŁADANIA OFERT: 2016-05-25
 • LINK DO STRONY: www.iitis.pl
 • SŁOWA KLUCZOWE: sieci komputerowe, sieci bezprzewodowe, równoważenie obciążenia

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

IIITiS PAN poszukuje pracowników na stanowisko asystenta, chcących prowadzić badania związane opracowaniem algorytmów i mechanizmów pozwalających na zwiększenie wydajności sieci LTE, WiFi i heterogenicznych, przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów ich budowy i utrzymania. W ramach prac badawczych będą rozwijane algorytmy samooptymalizacji i równoważenia obciążenia dla sieci bezprzewodowych oraz Internetu rzeczy.

Wymagania:

 • ● posiadanie tytułu magistra informatyki lub matematyki,
 • ● dobra znajomość tematyki sieci komputerowych, symulacji zdarzeń dyskretnych oraz nowoczesnych sieci bezprzewodowych, potwierdzona autorstwem lub współautorstwem co najmniej 3 publikacji z w/w dziedziny w okresie ostatnich 3 lat, ● biegła znajomość języka polskiego i angielskiego w mowie i piśmie,
 • ● umiejętność pracy w zespole. Dodatkowymi atutami będą:
 • ● znajomość modelowania propagacji sygnału w sieciach LTE
 • ● znajomość protokołów zarządzania siecią SNMP, CWMP i Netconf
 • ● znajomość mechanizmów Soft Frequency Reuse poparta publikacjami naukowymi dotyczącymi w/w tematyki.
 •  

Wykaz wymaganych dokumentów:

 • ● podanie,
 • ● życiorys,
 • ● dyplom ukończenia studiów wyższych (odpis lub kopia),
 • ● oświadczenie stwierdzające, że IITiS PAN będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,
 • ● dodatkowe dokumenty (lub ich kopie) potwierdzające kwalifikacje.
 •  

Zgłoszenia na konkurs należy złożyć osobiście lub przesłać do Sekretariatu Instytutu Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN, ul. Bałtycka 5, 44-100 Gliwice, z dopiskiem na kopercie „Konkurs na stanowisko asystenta”.

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 25 maja 2016 r. (decyduje data wpływu do IITiS).

Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz.U.Nr 133, poz.883 z późn. zm.).