Obrona doktorska Konrada Połysa

W dniu 26 stycznia 2018 roku odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Konrada Połysa, zakończona nadaniem mu stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie informatyka. Serdecznie gratulujemy!

Obrona Konrada Połysa
Obrona Konrada Połysa
Obrona Konrada Połysa - odczytanie decyzji Rady przez Prof. Ryszarda Tadeusiewicza
Obrona Konrada Połysa - recenzent pracy, dr hab. inż. Leszek Borzemski oraz zaproszeni gości
Obrona Konrada Połysa - recenzent pracy, dr hab. inż. Leszek Borzemski oraz zaproszeni gości