Prof. Erol Gelenbe zostal czlonkiem komitetu ALLEA

Prof. Erol Gelenbe zostal czlonkiem komitetu ALLEA dotyczącego "fake news". ALLEA jest federacją europejskich akademii nauk, skupiającą ponad 50 akademii z ponad 40 krajów.

Prof Erol Gelenbe przewodniczył dyskusji grupy roboczej w ramach l'Académie Royale de Belgique i opracowaniu raportu
``Promouvoir la science et l’innovation par un partage de la connaissance et une « science ouverte"


https://www.academieroyale.be/fr/actualites-detail/messages/rapport-ipromouvoir-science-innovation-par-partage-connaissance-nbspscience-ouvertenbspi

 

Historia zmian

Data aktualizacji: 10/12/2020 - 14:16; autor zmian: Jarosław Miszczak (miszczak@iitis.pl)

Prof. Erol Gelenbe zostal czlonkiem komitetu ALLEA dotyczącego "fake news". ALLEA jest federacją europejskich akademii nauk, skupiającą ponad 50 akademii z ponad 40 krajów.

Prof Erol Gelenbe przewodniczył dyskusji grupy roboczej w ramach l'Académie Royale de Belgique i opracowaniu raportu
``Promouvoir la science et l’innovation par un partage de la connaissance et une « science ouverte"


https://www.academieroyale.be/fr/actualites-detail/messages/rapport-ipromouvoir-science-innovation-par-partage-connaissance-nbspscience-ouvertenbspi