Trzecie zebranie Środowiskowego Seminarium Informatyki

Trzecie zebranie Środowiskowego Seminarium Informatyki odbyło się dnia 8 pażdziernika 2018 w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie, ul. 75 Pułku Piechoty 1a, http://www.smcebi.us.edu.pl/. W ramach seminarium prof. Sebastian Deorowicz z Instytut Informatyki, Politechnika Śląska przedstawił wystąpienie Problem rozmiaru danych z eksperymentów genomowych.

Abstrakt:

Od kilkunastu lat dziedzina sekwencjonowania genomów przeżywa gwałtowny rozwój. Możliwe jest to m.in. dzięki drastycznemu spadkowi kosztów sekwencjonowania i coraz szerszej dostępności niezbędnych urządzeń. Skutkiem ubocznym, który staje się coraz bardziej dostrzegalny, jest szybko rosnąca objętość danych genomowych, co bezpośrednio przekłada się na koszty przechowywania i przesyłania tych danych. W wystąpieniu oprócz dyskusji tego problemu przedstawione zostaną także niektóre proponowane rozwiązania oraz stojące przed społecznością bioinformatyków wyzwania.
 
Kolejne spotkanie odbędzie się 26 listopada 2018 r. w Instytucie Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN w Gliwicach.
Sebastian Deorowicz - Problem rozmiaru danych z eksperymentów genomowych
Sebastian Deorowicz - Problem rozmiaru danych z eksperymentów genomowych
Sebastian Deorowicz - Problem rozmiaru danych z eksperymentów genomowych