Udział IITiS PAN w tworzeniu narodowej infrastruktury dla obliczeń naukowych

EuroHPC PLW latach 2021-2023 Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN będzie uczestniczył w realizacji projektu EuroHPC PL. Projekt ma na celu dostarczenie infrastruktury na potrzeby zaawansowanych obliczeń naukowych, m.in. z wykorzystaniem technologii kwantowych. Prace prowadzone w IITiS PAN będą nakierowanie na dostarczenie narzędzi wspomagających programowanie komputerów kwantowych.

Projekt EuroHPC PL służy realizacji badań naukowych in silico dzięki budowie i udostępnieniu specjalizowanych zasobów obliczeniowych. Pozwoli to na prowadzanie obliczeń w wielkiej skali wpisujących się bezpośrednio w ramy wspólnego przedsięwzięcia EuroHPC JU - europejskiego systemu superkomputerów klasy eksaskalowej, zbudowanych również w oparciu o technologie rozwijane w Europie. Umożliwi to m.in. symulacje, analizę dużych zbiorów danych naukowych i zaawansowane wizualizacje, które są podstawowym narzędziem w badaniach naukowych. Projekt EuroHPC PL jest polskim elementem infrastruktury EuroHPC JU. Projekt będzie realizowany przez Konsorcjum w składzie:

 • Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie,
 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN,
 • Politechnika Gdańska,
 • Politechnika Wrocławska,
 • Narodowe Centrum Badań Jądrowych,
 • Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN,
 • Centrum Fizyki Teoretycznej PAN.

Zadaniem IITiS PAN jest dostarczenie platformy umożliwiającej klasyczne symulowanie architektury wybranych komputerów kwantowych. Platforma będzie się składała z kilku komponentów szczególnego przeznaczenia. Do najważniejszych zaliczyć można: i) symulator wyczerpującego przeszukiwania dla względnie małych układów, sprawdzający wszystkie możliwe konfiguracje badanego problemu (oraz wybierającego jego optymalne rozwiązanie), ii) emulator bazujący na zaawansowanych metodach numerycznych, w którego zasięgu znajdują się duże układy charakteryzujące się względnie małym splataniem oraz iii) symulator wykorzystujący nowoczesne zdobycze ogólnie pojętej sztucznej inteligencji (w tym uczenia maszynowego), będący pomostem pomiędzy opisanymi wyżej podejściami.

Drugim zadaniem jest przygotowanie platformy stanowiącej pomost graficzny pomiędzy procesorem kwantowym a użytkownikiem. W zamyśle twórców rozwiązanie takie pozwoli na intuicyjną oraz szybką interakcję potencjalnego odbiorcy z dynamicznie rozwijającą się technologią hybrydowych obliczeń klasyczno-kwantowych.

 • Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie,
 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN,
 • Politechnika Gdańska,
 • Politechnika Wrocławska,
 • Narodowe Centrum Badań Jądrowych,
 • Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN,
 • Centrum Fizyki Teoretycznej PAN.

Więcej informacji na można znaleźć na oficjalnej stronie projektu.

Historia zmian

Data aktualizacji: 09/04/2021 - 11:58; autor zmian: Jarosław Miszczak (miszczak@iitis.pl)

EuroHPC PLW latach 2021-2023 Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN będzie uczestniczył w realizacji projektu EuroHPC PL. Projekt ma na celu dostarczenie infrastruktury na potrzeby zaawansowanych obliczeń naukowych, m.in. z wykorzystaniem technologii kwantowych. Prace prowadzone w IITiS PAN będą nakierowanie na dostarczenie narzędzi wspomagających programowanie komputerów kwantowych.

Projekt EuroHPC PL służy realizacji badań naukowych in silico dzięki budowie i udostępnieniu specjalizowanych zasobów obliczeniowych. Pozwoli to na prowadzanie obliczeń w wielkiej skali wpisujących się bezpośrednio w ramy wspólnego przedsięwzięcia EuroHPC JU - europejskiego systemu superkomputerów klasy eksaskalowej, zbudowanych również w oparciu o technologie rozwijane w Europie. Umożliwi to m.in. symulacje, analizę dużych zbiorów danych naukowych i zaawansowane wizualizacje, które są podstawowym narzędziem w badaniach naukowych. Projekt EuroHPC PL jest polskim elementem infrastruktury EuroHPC JU. Projekt będzie realizowany przez Konsorcjum w składzie:

 • Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie,
 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN,
 • Politechnika Gdańska,
 • Politechnika Wrocławska,
 • Narodowe Centrum Badań Jądrowych,
 • Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN,
 • Centrum Fizyki Teoretycznej PAN.

Zadaniem IITiS PAN jest dostarczenie platformy umożliwiającej klasyczne symulowanie architektury wybranych komputerów kwantowych. Platforma będzie się składała z kilku komponentów szczególnego przeznaczenia. Do najważniejszych zaliczyć można: i) symulator wyczerpującego przeszukiwania dla względnie małych układów, sprawdzający wszystkie możliwe konfiguracje badanego problemu (oraz wybierającego jego optymalne rozwiązanie), ii) emulator bazujący na zaawansowanych metodach numerycznych, w którego zasięgu znajdują się duże układy charakteryzujące się względnie małym splataniem oraz iii) symulator wykorzystujący nowoczesne zdobycze ogólnie pojętej sztucznej inteligencji (w tym uczenia maszynowego), będący pomostem pomiędzy opisanymi wyżej podejściami.

Drugim zadaniem jest przygotowanie platformy stanowiącej pomost graficzny pomiędzy procesorem kwantowym a użytkownikiem. W zamyśle twórców rozwiązanie takie pozwoli na intuicyjną oraz szybką interakcję potencjalnego odbiorcy z dynamicznie rozwijającą się technologią hybrydowych obliczeń klasyczno-kwantowych.

 • Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie,
 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN,
 • Politechnika Gdańska,
 • Politechnika Wrocławska,
 • Narodowe Centrum Badań Jądrowych,
 • Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN,
 • Centrum Fizyki Teoretycznej PAN.

Więcej informacji na można znaleźć na oficjalnej stronie projektu.