Orcid ID:0000-0003-0304-0385
Email: 

Horizontal Tabs

Publikacje

1999

51. Winiarczyk, R., P. Kowalski, and J. Kędziera, "Wydajność mechanizmów komunikacji systemu QNX", Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Informatyka, vol. 37, no. 1421, pp. 83–104, 1999.
53. Winiarczyk, R., "Analiza jakości usług w systemach multimedialnych", Metody i systemy komputerowe w badaniach naukowych i projektowaniu inźynierskim, pp. 29–32, 10, 1999.

1998

54. Polonski, W., R. Winiarczyk, A. Mrózek, and T. Przybyla, "Ocena gojenia zlaman kosci piszczelowych u ludzi przy u?yciu lasera niskoenergetycznego", Techniki Informatyczne w Medycynie, TIM'98, Ustron, 15-17 pazdziernik 1998, 1998.

1996

55. Kędziera, J., and R. Winiarczyk, "Notes on redesigning the FPGA-based image board to the xilings 4000 chips family", Conference on Programmable Devices and Systems PDS'96, Ostrava, 1996.

1995

56. Płonka, L., A. Mrózek, R. Winiarczyk, and J. Maitan, "Implementing Rule-Oriented Knowledge Bases on Smart Networks", Proceedings of the Workshop held in Augustow, Poland, 5-9 June, 1995.

1994

57. Maitan, J., A. Mrózek, R. Winiarczyk, and L. Płonka, "Overview of the emerging control and communication algorithms suitable for embedding into smart sensors", Proceedings of the Second IEEE/NIST Workshop on Smart Sensor and Transducer Commnunication Standards, Cleveland, OH, September, 1994.
58. Mrózek, A., and R. Winiarczyk, "Systemy operacyjne czasu rzeczywistego", Informatyka, nr.9, 1994, 1994.

1993

59. Skabek, K., J. Prusakowski, and R. Winiarczyk, "Komputerowa reprezentacja oraz prezentacja i graficzna edycja krzywoliniowych obiektów 3d", Metody i systemy komputerowe w badaniach naukowych i projektowaniu inżynierskim, 1993.

Strony

Historia zmian

Data aktualizacji: 07/12/2023 - 13:48; autor zmian: Łukasz Zimny (lzimny@iitis.pl)