Horizontal Tabs

Publikacje

2006

126. Czachórski, T., K. Grochla, and F. Pekergin, "A model of TCP flows dynamics", Theoretical and Applied Informatics, vol. 18, no. 4, pp. 279–292, 2006.
128. Domańska, J., K. Grochla, T. Czachórski, and T. Atmaca, Nowe Technologie Sieci Komputerowych, vol. 1: Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, 2006.
129. Domański, A., J. Domańska, and T. Czachórski, Nowe Technologie Sieci Komputerowych: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2006.
130. Domański, A., J. Domańska, and T. Czachórski, Nowe Technologie Sieci Komputerowych, vol. 1: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2006.

2005

134. Czachórski, T., J. Domańska, and A. Domański, Wysokowydajne sieci komputerowe. Nowe Technologie, Warszawa, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2005.
135. Czachórski, T., and F. Pekergin, Wysokowydajne sieci komputerowe, Nowe Technologie, Warszawa, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2005.
136. Czachórski, T., and F. Pekergin, "A diffusion approximation model of an electronic-optical node", LNCS, Formal Techniques for Computer Systems and Bisiness Proesses, no. 3670, pp. 187–199, 2005.
137. Czachórski, T., and F. Pekergin, "A novel diffusion process with jumps to study an electronic-optical edge router", Archiwum Informatyki Teoretycznej I Stosowanej, vol. 17, no. 2, pp. 87–100, 2005.
138. Czachórski, T., F. Pekergin, and B. Szady, "Forming optical packets, a diffusion approximation and simulation models", Proc. Second EuoNGI Workshop on New Methods in Modelling, Quantitative Methods and Measurements, Aveiro, Porugal, November 24-25, 2005, 2005.
139. Czachórski, T., F. Pekergin, and B. Szady, "Forming optical packets, a diffusion approximation model", Proc. of 12th Polish Teletraffic Symposium PSRT2005, Poznan, 20-21 September 2005., 2005.
140. Domańska, J., A. Domański, and T. Czachórski, "The influence of traffic self-similarity on QoS Mechanisms", Proceedings of SAINT 2005 Workshops, 31 January – 4 February 2005, Trento, Italy, pp. 300–303, 2005.
141. Domański, A., J. Domańska, and T. Czachórski, Internet 2005, Wrocław, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2005.
145. Szcześniak, I., and T. Czachórski, Wysokowydajne sieci komputerowe. Nowe Technologie, Warszawa, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2005.
146. Szcześniak, I., J. M. Fourneau, and T. Czachórski, "Preliminary results of packet loss analysis in optical packet-switched networks with limited deflection routing", Proc. of SAINT 2005 Workshops, 31 January - 4 February 2005, Trento, Italy, pp. 296–299, 2005.
148. Znamirowski, L., Wysokowydajne sieci komputerowe. Nowe technologie, Warszawa, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2005.

2004

Strony

Historia zmian

Data aktualizacji: 01/09/2023 - 10:14; autor zmian: Łukasz Zimny (lzimny@iitis.pl)