Horizontal Tabs

Publikacje

2004

151. Czachórski, T., and J. Domańska, "Markovian models for long-range dependent traffic, new results", Proc. of First Workshop on New Trends in Modelling Quantitave Methods and Measurements, in Modelling Quantitave Methods and Measurements, Zakopane, 27-29 June 2004, pp. 213–228, 2004.
154. Czachórski, T., and F. Pekergin, "Diffusion Approximation as a modelling tool in congestion control and performance evaluation, tutorial", Proc. of HET-NETs '04, Performance Modelling and Evaluation of Heterogenous Networks, 2004.
155. Domańska, J., A. Domański, and T. Czachórski, "Self-similarity of network traffic and the performances of QoS mechanisms", Archiwum Informatyki Teoretycznej i Stosowanej, vol. 16, no. 3, pp. 337–349, 2004.

2003

159. Czachórski, T., Internet w społeczeństwie informatycznym, Dąbrowa Górnicza, Wyższa Szkoła Biznesu i Organizacji, 2003.
161. Czachórski, T., and F. Pekergin, "Diffusion approximation: modelling transient flows of multiclass queueing networks", Proc. of International Network Optimization Conference, INOC'03, Oct. 27-29, 2003 Evry, France, 2003.
162. Domańska, J., and T. Czachórski, "Wpływ samopodobnej natury ruchu na zachowanie mechanizmu cieknącego wiadra", Studia Informatica, vol. 24, no. 2A (53), pp. 199–212, 2003.
163. Domańska, J., and T. Czachórski, "Model formowania pakietów w węźle brzegowym sieci optycznej", Studia Informatica, vol. 24, no. 2A (53), pp. 51–61, 2003.
164. Domańska, J., I. Kotuliak, T. Atmaca, and T. Czachórski, "Optical packet filling", Proc. 10th Polish Teletraffic Symposium, Kraków 18-19 Sept. 2003, pp. 419–429, 2003.
165. Węgrzyn, S., J. Klamka, and J. Miszczak, Kwantowe systemy informatyki, 2: Wydawnictwo Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego, 2003.

2002

167. Czachórski, T., and J. Domańska, "Wpływ samopodobnej natury ruchu na długości kolejek w przełącznikach sieciowych", Studia Informatica, vol. 23, no. 2A (48), pp. 201–212, 2002.
168. Czachórski, T., J. M. Fourneau, S. Nowak, and F. Quessette, "Performance of a mixed deflection and convergence routing algorithm", Proc. of 2nd Polish-German Teletraffic Symposium PGTS, Gdansk, 22-25 September 2002, 2002.
170. Czachórski, T., J. M. Fourneau, and S. Nowak, "Symulacyjne Badanie routingu w sieciach optycznych", Studia informatica, vol. 2A, no. 48, pp. 45–58, 2002.
171. Czachórski, T., and P. Pecka, "Internet and real-time performance: a web server model", Proc. of 9th Conf. on Real-Time Systems, Ustroń, 16-19 September 2002, 2002.
172. Czachórski, T., and F. Pekergin, "A diffusion approximation model of Web servers", Proc. of WITASI02, 1st IFIP Workshop on Internet Technologies, Applications and Societal Impact, Wrocław, October 10-11, 2002, 2002.
173. Barth, D., P. Berthome, T. Czachórski, J. M. Fourneau, C. Laforest, and S. Vial, "A Mixed Deflection and Convergence Routing Algorithm: Design and Performance", Proc. of Euro-Par 2002, 27-30 August 2002, Padeborn University, Padeborn, Germany, 2002.
174. Elbiaze, H., T. Atmaca, and T. Czachórski, "Blind shaping strategy of self-similar traffic: Markovian model", Archiwum Informatyki Teoretycznej i Stosowanej, vol. 14, no. 1, pp. 13–25, 2002.
175. Atmaca, T., T. Czachórski, and R. Laalaoua, "Badanie dynamiki algorytmu RED", Studia Informatica, vol. 23, no. 2A (48), pp. 223–234, 2002.

Strony

Historia zmian

Data aktualizacji: 01/09/2023 - 10:14; autor zmian: Łukasz Zimny (lzimny@iitis.pl)