Analiza i zastosowanie kwantowego wyszukiwania przestrzennego

Stypendium doktorskie przyznane w ramach konkursu "Etiuda 7", finansowane przez Narodowe Centrum Nauki.

Stypendysta: Adam Glos

Promotor: Jarosław Adam Miszczak

 

Numer projektu: 

2019/32/T/ST6/00158

Termin: 

od 01/10/2019 do 01/10/2021

Typ projektu: 

Projekt własny badawczy

Kierownik projektu: 

Wykonawcy projektu: 

Publikacje: 

Historia zmian

Data aktualizacji: 06/05/2022 - 10:44; autor zmian: Adam Glos (aglos@iitis.pl)

Stypendium doktorskie przyznane w ramach konkursu "Etiuda 7", finansowane przez Narodowe Centrum Nauki.

Stypendysta: Adam Glos

Promotor: Jarosław Adam Miszczak