Metody minimalizacji zaburzeń w algorytmach i protokołach opartych na błądzeniu kwantowym

Historia zmian

Data aktualizacji: 25/05/2016 - 13:11; autor zmian: (sebastian@iitis.pl)