Opracowanie nowej metodologii badawczej dotyczącej diagnostyki oraz terapii bruksizmu.