Projekt IoTAC – Security By Design IoT Development and Certificate Framework with Front-end Access Control

Projekt IoTAC – Security By Design IoT Development and Certificate Framework with Front-end Access Control – ma na celu dostarczenie bezpiecznej i wspomagającej zachowanie pywatności architektury IoT, która ułatwi tworzenie bardziej odpornych środowisk usług IoT.
System, składający się z bezpiecznej bramy, aplikacji zabezpieczających środowisko wykonawcze oraz platform usługowych opartych na chmurze, zapewni kompleksową ochronę środowisk usługowych z różnych dziedzin przemysłu. Technologia ta nie tylko ochroni nowe wdrożenia, ale może również podnieść poziom bezpieczeństwa dotychczasowych operacji.

IoTAC ma wielowarstwowe podejście do poprawy bezpieczeństwa IoT. Opracowujemy ramy bezpieczeństwa, t.zw Podstawę Bezpieczeństwa, która obejmuje wszystkie aspekty rozwoju systemu, od specyfikacji wymagań, przez projektowanie, rozwój i testowanie, po certyfikację z powiązanymi wskaźnikami KPI i środkami walidacji.

Podstawa Bezpieczeństwa jest definiowana w oparciu o najlepsze praktyki, ugruntowane standardy przemysłowe oraz wyniki badań projektu.

W architekturze IoTAC wdrażamy kombinację najnowocześniejszych technologii (w niektórych przypadkach zapewniamy najnowocześniejsze rozwiązania poprzez opatentowane lub oczekujące na patent rozwiązania) i rozszerzamy je o nowe, z natury bezpieczne procesy i przepływy pracy. Środki zaradcze w zakresie bezpieczeństwa są wdrażane zarówno na poziomie sprzętu, jak i oprogramowania, które traktują prywatność i bezpieczeństwo danych jako najwyższy priorytet.

Technologia IoTAC obejmuje wiele warstw bezpieczeństwa

(i) zaawansowany mechanizm kontroli dostępu oparty na nowych interakcjach i przepływie pracy z wykorzystaniem kart chipowych lub innych rodzajów bezpiecznych elementów i technologii PKI;

(ii) ochrona architektury w czasie wykonywania, obejmująca bezpieczną bramę, system gromadzenia i monitorowania danych wykonawczych, honeypoty, algorytmy AI i ML oraz punkty kontrolne

IoTAC wdroży również metodologię opartą na Security-by-Design i platformę wspierającą do integracji bezpieczeństwa na każdym etapie cyklu życia oprogramowania, a także do oceny aplikacji działających w architekturze IoT.

Będą one częścią kompleksowego programu certyfikacji obejmującego rozwój oprogramowania, projektowanie architektury i cele ochrony. Certyfikacja będzie oparta na uznanych międzynarodowych standardach bezpieczeństwa, najlepszych praktykach i wynikach badań projektu. Certyfikacja zostanie udostępniona za pośrednictwem Stowarzyszenia IoTAC deweloperom i dostawcom usług.

IoTAC opracuje również pakiety SDK i opublikuje interfejsy API, aby ułatwić płynną i szybką integrację modułów IoTAC z różnymi architekturami IoT. 

https://iotac.eu/ 

Numer projektu: 

IOTAC

Termin: 

od 01/09/2020 do 31/08/2023

Typ projektu: 

Projekt własny badawczy

Historia zmian

Data aktualizacji: 21/09/2021 - 15:38; autor zmian: Łukasz Zimny (lzimny@iitis.pl)

Projekt IoTAC – Security By Design IoT Development and Certificate Framework with Front-end Access Control – ma na celu dostarczenie bezpiecznej i wspomagającej zachowanie pywatności architektury IoT, która ułatwi tworzenie bardziej odpornych środowisk usług IoT.
System, składający się z bezpiecznej bramy, aplikacji zabezpieczających środowisko wykonawcze oraz platform usługowych opartych na chmurze, zapewni kompleksową ochronę środowisk usługowych z różnych dziedzin przemysłu. Technologia ta nie tylko ochroni nowe wdrożenia, ale może również podnieść poziom bezpieczeństwa dotychczasowych operacji.

IoTAC ma wielowarstwowe podejście do poprawy bezpieczeństwa IoT. Opracowujemy ramy bezpieczeństwa, t.zw Podstawę Bezpieczeństwa, która obejmuje wszystkie aspekty rozwoju systemu, od specyfikacji wymagań, przez projektowanie, rozwój i testowanie, po certyfikację z powiązanymi wskaźnikami KPI i środkami walidacji.

Podstawa Bezpieczeństwa jest definiowana w oparciu o najlepsze praktyki, ugruntowane standardy przemysłowe oraz wyniki badań projektu.

W architekturze IoTAC wdrażamy kombinację najnowocześniejszych technologii (w niektórych przypadkach zapewniamy najnowocześniejsze rozwiązania poprzez opatentowane lub oczekujące na patent rozwiązania) i rozszerzamy je o nowe, z natury bezpieczne procesy i przepływy pracy. Środki zaradcze w zakresie bezpieczeństwa są wdrażane zarówno na poziomie sprzętu, jak i oprogramowania, które traktują prywatność i bezpieczeństwo danych jako najwyższy priorytet.

Technologia IoTAC obejmuje wiele warstw bezpieczeństwa

(i) zaawansowany mechanizm kontroli dostępu oparty na nowych interakcjach i przepływie pracy z wykorzystaniem kart chipowych lub innych rodzajów bezpiecznych elementów i technologii PKI;

(ii) ochrona architektury w czasie wykonywania, obejmująca bezpieczną bramę, system gromadzenia i monitorowania danych wykonawczych, honeypoty, algorytmy AI i ML oraz punkty kontrolne

IoTAC wdroży również metodologię opartą na Security-by-Design i platformę wspierającą do integracji bezpieczeństwa na każdym etapie cyklu życia oprogramowania, a także do oceny aplikacji działających w architekturze IoT.

Będą one częścią kompleksowego programu certyfikacji obejmującego rozwój oprogramowania, projektowanie architektury i cele ochrony. Certyfikacja będzie oparta na uznanych międzynarodowych standardach bezpieczeństwa, najlepszych praktykach i wynikach badań projektu. Certyfikacja zostanie udostępniona za pośrednictwem Stowarzyszenia IoTAC deweloperom i dostawcom usług.

IoTAC opracuje również pakiety SDK i opublikuje interfejsy API, aby ułatwić płynną i szybką integrację modułów IoTAC z różnymi architekturami IoT. 

https://iotac.eu/