Wyjazd badawczy: Zastosowanie technologi kwantowego wyżarzania do rozwiązywania praktycznych problemów optymalizacyjnych

Celem projektu jest trwający około miesiąca wyjazd badawczy na Wydział Fizyki, Uniwersytetu Maryland, Baltimore County, USA, mający na celu kontynuację wspólnych badań nad zastosowaniem technologi wyżarzania kwantowego do rozwiązywania problemów logistycznych. W ramach planowanego wyjazdu badawczego zostaną zainicjowane wspólne badania naukowe skupione wokół otwartych problemów dotyczących możliwości zastosowania algorytmów wspomaganych przez kwantowe wyżarzanie oraz tych inspirowanych fizycznie do analizy i rozwiązywania praktycznych problemów optymalizacyjnych.

 

Żódło(a) finansowania: NCN     Nazwa konkursu: MINIATURA-7     Kwota:   49 350   PLN
 

Numer projektu: 

2023/07/X/ST6/00396

Termin: 

od 08/08/2023 do 07/08/2024

Typ projektu: 

Projekt własny badawczy

Kierownik projektu: 

Publikacje: 

Historia zmian

Data aktualizacji: 14/09/2023 - 09:24; autor zmian: Maciej Skrabski (mskrabski@iitis.pl)

Celem projektu jest trwający około miesiąca wyjazd badawczy na Wydział Fizyki, Uniwersytetu Maryland, Baltimore County, USA, mający na celu kontynuację wspólnych badań nad zastosowaniem technologi wyżarzania kwantowego do rozwiązywania problemów logistycznych. W ramach planowanego wyjazdu badawczego zostaną zainicjowane wspólne badania naukowe skupione wokół otwartych problemów dotyczących możliwości zastosowania algorytmów wspomaganych przez kwantowe wyżarzanie oraz tych inspirowanych fizycznie do analizy i rozwiązywania praktycznych problemów optymalizacyjnych.

 

Żódło(a) finansowania: NCN     Nazwa konkursu: MINIATURA-7     Kwota:   49 350   PLN