Zastosowanie transferu wiedzy dla konwolucyjnych sieci neuronowych w celu poprawy klasyfikacji obrazów hiperspektralnych