Seminaria

Data: 

14/06/2024 - 13:00

Prelegent: 

Michał Romaszewski

Duże modele językowe (ang. Large Language Models, LLM) są w ostatnim czasie intensywnym obszarem badań. Ich kompetencje w syntezie, streszczaniu i tłumaczeniu tekstu, są już dobrze znane. Jednak ich zastosowanie w klasycznych zadaniach uczenia maszynowego, takich jak klasyfikacja, pozostaje obszarem nowym i słabo zbadanym.

Data: 

13/06/2024 - 13:00

Prelegent: 

mgr inż. Katarzyna Kołodziej

Zadania lokalizacji miejsc wycieków i awarii w sieciach wodociągowych (WDN) wymagają posiadania wiarygodnego modelu WDN.