Seminaria

Kwantowe sieci neuronowe do symulacji wielociałowych układów kwantowych

Prelegent: 

Bartłomiej Gardas, Uniwersytet Jagielloński

Data: 

05/04/2019 - 13:00

Abstrakt: 

Zaprezentowane zostaną eksperymentalne symulacje układów kwantowych wielu ciał przy użyciu hybrydowego algorytmu kwantowo-klasycznego. W naszym układzie funkcja falowa modelu kwantowego Isinga pola poprzecznego jest reprezentowana przez ograniczoną maszynę Boltzmanna. Ta sieć neuronowa jest następnie uczona przy użyciu wariacyjnego Monte Carlo wspomaganego przez próbnik kwantowy z falą D w celu znalezienia energii stanu podstawowego.

Hierarchiczna rekonstrukcja korelacji - między statystykami a uczeniem maszynowym

Prelegent: 

Jarosław Duda, Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Jagielloński

Data: 

27/03/2019 - 13:00

Abstrakt: 

Chociaż techniki uczenia maszynowego są bardzo potężne, mają pewne słabości, takie jak iteracyjna optymalizacja z wieloma lokalnymi minimami, duża swoboda parametrów, brak ich interpretowalności i kontrola dokładności. Z drugiej strony mamy klasyczne statystyki oparte na momentach, które nie mają tych problemów, ale dostarczają tylko przybliżonego opisu. W trakcie seminarium zostanie przedstawione podejście, które łączy ich zalety: z optymalnymi współczynnikami momentu MSE, ale zaprojektowanymi w taki sposób, że możemy je bezpośrednio przekształcić w gęstość prawdopodobieństwa.

Proces nasycania spękań w warstwach malarskich

Prelegent: 

Łukasz Bratasz, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk

Data: 

20/02/2019 - 12:00

Abstrakt: 

Od swego początku ludzkość podziwia dzieła sztuki, ale prawie nigdy w swojej oryginalnej formie stworzonej przez artystów. Czas nieuchronnie zmienia wszystkie obiekty fizyczne – dzieła sztuki nie są jest wyjątkiem. Patrząc na obrazy widzimy kolory, kształty i teksturę ... ale także spękania, które nadają obiektom historyczny wygląd i wzbogacają odbiór estetyczny dzieła. Konserwatorzy potrafią rozpoznać i opisać różne sieci spękań - krakelury -, ale nie ma wiedzy na temat tego, jak powstaję rożne struktury różne wzory. To istotne ograniczenie w akademickim rozumieniu dzieł sztuki jest przedmiotem realizowanego projektu CRACQUELURE.

Images Protection Based on Ateb-Transforms

Prelegent: 

Ivanna Dronyuk, Lviv Polytechnic National University

Data: 

29/01/2019 - 13:00

Abstrakt: 

A new method for constructing a digital water-marking based on the Ateb-functions is proposed. This new approach belongs to methods of protecting images based on hiding data in the frequency domain. It is a generalization the well-known method using Fourier transform. The proposed method, based on the two dimension Discrete Ateb Transform is resistant to most types of attacks. Our experiments prove its efficiency and stability.

Smart City IoT - problemy badawcze związane z zastosowaniem sieci bezprzewodowych o zasięgu miejskim

Prelegent: 

Krzysztof Grochla, IITiS PAN

Data: 

18/06/2018 - 12:15

Abstrakt: 

IITIS PAN wraz z firmą AIUT rozpoczął 1 marca 2018 realizację projektu "Dynamiczne środowisko komunikacji bezprzewodowej dla infrastruktury internetu rzeczy inteligentnych miast Smart City IoT". Projekt dotyczy budowy urządzeń i platformy zbierania danych tworzących dynamicznie zarządzalne, automatycznie konfigurowalne środowisko komunikacji bezprzewodowej urządzeń Internetu Rzeczy (IoT) na potrzeby Smart City.

Kwantowe gry z nieświadomością

Prelegent: 

Piotr Frąckiewicz, Akademia Pomorska w Słupsku

Data: 

06/06/2018 - 13:15

Abstrakt: 

Pojęcie gry z nieświadomością modeluje strategiczne sytuacje, w których percepcje graczy na temat gry są ograniczone. Formalna definicja uwzględnia fakt, że gracze mogą być nieświadomi pewnych swoich strategii lub strategii swoich przeciwników. Gracze mogą również mieć ograniczoną informację o liczbie wszystkich graczy biorących udział w grze. Celem mojej prezentacji jest pokazanie zastosowania pojęcia gry z nieświadomością w kwantowej teorii gier.
 
 

Łamanie nierówności Leggetta-Garga w otwartych układach kwantowych

Prelegent: 

Marcin Łobejko, Uniwersytet Śląski

Data: 

30/05/2018 - 13:00

Abstrakt: 

Łamanie nierówności Leggetta-Garga oznacza wykazywanie przez układ jednego z typów korelacji nieklasycznych, które wykazują kwantowe obserwable mierzone w różnych chwilach czasu. Korelacje te są stosowane np. do testów makroskopowego realizmu, oceny „kwantowości” układu lub w protokołach w teorii informacji. Pomimo dobrze ugruntowanych wyników dotyczących korelacji w czasie dla układów zamkniętych, układy otwarte są nadal słabo zgłębionym tematem.

Dwupoziomowa optymalizacja związana z twierdzeniem Bella

Prelegent: 

Jacek Aleksander Gruca, Uniwersytet Gdański

Data: 

18/04/2018 - 13:15

Abstrakt: 

Podczas seminarium zostaną podsumowane badania nieklasycznych własności stanów kwantowych. W tym celu stosujemy metodę, która polega na połączeniu programowania liniowego z optymalizacją nieliniową. Metodę wykorzystujemy do wyznaczenia granic klasycznego opisu (lokalnego i realistycznego) popularnych rodzin wielocząstkowych stanów kwantowych.

Strony