Seminaria

Obszary badawcze wynikające z upowszechnienia rozwiązań programowych w zastosowaniach sieciowych.

Prelegent: 

Piotr Boryło, Katedra Telekomunikacji AGH

Data: 

09/04/2018 - 10:00

Abstrakt: 

Seminarium będzie poświęcone ciekawym obszarom badawczym związanym z procesom programawalności sieci teleinformatycznych. Sieci sterowane programowo, wirtualizacja funkcji sieciowych, jakość obsługi i jakość postrzegana przez użytkownika, chmury obliczeniowe, dynamiczne sieci optyczne i cyberbezpieczeństwo to najważniejsze aspekty. Zostaną one przedstawione z perspektywy prac badawczo rozwojowych prowadzonych prowadzonych w Katedrze Telekomunikacji AGH.

Jakość i dokładność w danych 3D

Prelegent: 

Przemysław Kowalski, IITiS PAN

Data: 

22/03/2018 - 13:00

Abstrakt: 

Referat prezentuje potrzebę analizy jakości i prawdziwości danych przestrzennych. Dane 3D (pochodzące ze skanerów przestrzennych, obrazowania medycznego) często są wykorzystywane w zastosowaniach, które wymagają wykonania pomiarów. Przykładami mogą być diagnostyka medyczna, czy badanie miejsca zdarzenia kryminalnego. Zaprezentowane zostaną także proponowane metody opisu jakości i dokładności danych 3D pozyskanych ze skanera i przetworzonych.

Koncepcja zapewniania jakości transmisji w sieciach komputerowych z wykorzystaniem metod agentowych w środowisku zdecentralizowanym

Prelegent: 

Dariusz Żelasko

Data: 

16/01/2018 - 10:00

Abstrakt: 

W ramach seminarium zaprezentowana zostanie koncepcja zapewniania jakości transmisji w sieciach komputerowych z wykorzystaniem systemu wieloagentowego. Wykorzystanie tego typu systemu pozwoli uzyskać rozwiązanie zdecentralizowane tzn. takie, w którym nie występuje centralny kontroler.

Zagadnienia związane z projektem H2020: Secure and Safe Internet of Things (SerIoT)

Prelegent: 

Mateusz Nowak, IITIS PAN

Data: 

10/01/2018 - 13:00

Abstrakt: 

1 stycznia 2018 rozpoczął się projekt europejski H2020: Secure and Safe Internet of Things (SerIoT). Projekt jest realizowany przez konsorcjum 15 partnerów. Koordynatorem naukowym projektu SerIoT jest profesor Erol Gelenbe, a IITiS jest jednostką koordynującą projekt. Prezentacja dotyczy wybranych zagadnień związanych z tym projektem.

Modelowanie obrazów cytologicznych z wykorzystaniem procesów punktowych

Prelegent: 

Marek Kowal, Uniwerystet Zielonogórski, Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych

Data: 

08/11/2017 - 13:15

Abstrakt: 

Automatyczna analiza preparatów cytologicznych jest dużym wyzwaniem ze względu na złożoność obserwowanych struktur komórkowych. Klasyczne metody segmentacji takie jak progowanie, aktywne kontury czy metoda wododziałów są efektywne tylko w przypadku, gdy w preparacie można łatwo wyizolować pojedyncze jądra komórkowe. Niestety w przypadku materiału cytologicznego ten wymóg jest bardzo rzadko spełniony.

Neuropoznawcze podstawy sztucznej inteligencji

Prelegent: 

Andrzej Wodecki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Data: 

18/10/2017 - 12:00

Abstrakt: 

Od kilku lat obserwujemy rozkwit sztucznej inteligencji, zarówno w obszarze metod, jak i przeróżnych zastosowań. Jest to możliwe w dużej mierze dzięki coraz łatwiejszej dostępności niezbędnych narzędzi (oprogramowanie, infrastruktura), wiedzy oraz rosnącemu zainteresowaniu przemysłu coraz chętniej inwestującemu w takie rozwiązania.
 

Przełącznik kwantowy dla qubitu: poziom splątania

Prelegent: 

Marek Sawerwain, Uniwersytet Zielonogórski

Data: 

27/09/2017 - 13:15

Abstrakt: 

Splątanie kwantowe to jedno z ważniejszych pojęć informatyki kwantowej, które stanowi cechę charakterystyczną informacji kwantowej oraz stanowi podstawy element dla niektórych algorytmów bądź protokołów. W tej prezentacji analizujemy poziom splątania w przełączniku kwantowym w trakcie jego pracy. Poziom splątania w przypadku poprawnej pracy przełącznika można odnieść do przypadku, gdy pojawiają się zakłócenia.

Komisyjne zasady oceny: teoria i eksperymenty

Prelegent: 

Piotr Faliszewski, Akademia Górniczo-Hutnicza

Data: 

27/04/2017 - 13:15

Abstrakt: 

W ramach referatu przedstawię kilka zagadnień związanych z wyborem grupy osób (tzw. komitetu). Problem wyboru komitetu ma liczne zastosowania, od np. zagadnienia tworzenia tzw. krótkiej listy, przez wybór produktów do umieszczenia na stronie internetowej sklepu, po wybór parlamentu (a w mniejszej skali, np. wybór elektorów na uczelni). Przedstawię wyniki symulacji szeregu systemów wyborczych oraz omówię kwestie złożoności obliczeniowej oraz własności aksjomatycznych.

Sieci tensorowe na przykładzie toric code

Prelegent: 

Anna Francuz, Uniwersytet Jagielloński

Data: 

05/04/2017 - 13:15

Abstrakt: 

W trakcie referatu wprowadzę formalizm sieci tensorowych i przedstawię ich adekwatność do opisu stanów podstawowych układów wielu ciał. Następnie wprowadzę najprostszy model posiadający uporządkowanie topologiczne przedstawiony przez Alexei Kitaev'a, znany pod nazwą toric code. Na jego przykładzie skonstruuję dwywymiarową sieć tensorową PEPS (Projected Entangled Pair States) opisującą stan podstawowy modelu i przedstawię cel mojego projektu, tj. zbadanie statystyki wzbudzeń anionowych.

Strony