Seminaria

Asymmetric Numeral Systems - how to add fractional bits to Huffman decoder

Prelegent: 

Jarosław Duda, Uniwersytet Jagielloński

Data: 

09/03/2016 - 13:15

Abstrakt: 

Entropy coding is the heart of most of data compressors. Standard methods are Huffman coding - fast but inaccurate (suboptimal), and arithmetic/range coding - accurate but an order of magnitude slower (costly). I will tell about new approach: Asymmetric Numeral Systems, which is accurate while having cost similar to Huffman coding. It is for example used in Apple LZFSE (default compressor in iOS9 and OS X 10.11) or CRAM 3.0 DNA compressor of European Bioinformatics Institute.

Rozpoznawanie emocji na podstawie uśmiechu

Prelegent: 

Karolina Nurzyńska, Politechnika Śląska w Gliwicach

Data: 

27/01/2016 - 12:15

Abstrakt: 

Emocje wyrażane poprzez mimikę twarzy są jedną z najważniejszych metod niewerbalnej komunikacji między ludzkiej. Niezależnie jak dobrze wydaje nam się, że umiemy rozpoznawać różne stany emocjonalne, łatwo jest wprowadzić nas w błąd. Złe zrozumienie wyrażonych emocji, a co z tym się wiąże intencji drugiej osoby, może wywołać nieprzyjemne konsekwencje w życiu prywatnym, a mieć daleko idące niepożądane skótki, gdy chodzi o środki bezpieczeństwa. Dlatego automatyczne rozpoznawanie emocji cieszy się dużym zainteresowaniem od kilku dekad.

Ergodyczne własności iterowanych układów funkcyjnych generowanych przez pewne operatory Markowa

Prelegent: 

Hanna Wojewódka, Uniwersytet Gdański

Data: 

20/11/2015 - 13:30

Abstrakt: 

Przedmiotem referatu będzie podsumowanie badań dotyczących ergodycznych własności pewnych stochastycznych układów dynamicznych generowanych przez łańcuchy Markowa o wartościach w przestrzeni stanów będącej przestrzenią polską. Analizie poddano model matematyczny opisujący proces podziału komórki. Przyjęte założenia spełnia m.in. model J.J. Tysona i K.B. Hannsgena (1988) oraz A. Lasoty i M.C. Mackeya (1999), który był inspiracją do podjęcia badań. Przedstawiony zostanie ergodyczny opis uogólnionego modelu cyklu komórkowego.

Skorelowane procesy losowe oraz ich zastosowanie

Prelegent: 

Krzysztof Domino

Data: 

23/09/2015 - 13:00

Abstrakt: 

Normalna dyfuzja oraz błądzenie przypadkowe. Średnia droga kwadratowa dla procesów Wienera oraz procesów skorelowanych. Wyprowadzenie anomalnej dyfuzji jako błądzenie przypadkowe na fraktalach (układach samopodobnych). Matematyczne fraktale (np. Trójkąt Sierpińskiego) i statystyczne fraktale. Wyznaczenie wymiaru fraktalnego błądzenia przypadkowego na fraktalach. Wykładnik Hursta oraz dodatnie i ujemne auto-korelacje. Zastosowanie formalizmy błądzenia przypadkowego oraz wykładnika Hursta do analizy obiektów fraktalnych, w tym zastosowanie w/w formalizmu do analizy obrazów.

Strony